Blue Flower

Frie tanker, hvad er så det?

Som så mange andre ting kan der fremfindes en specifik definition, som er beskrevet af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 9. Denne foreskriver (mm.) retten til at have sin overbevisning dog under begrænsninger der er beskrevet ved lov, eller nødvendigt for et demokratisk samfund. 

Så der findes en legalt vedtaget regelsæt der sikrer os frihed fra statslig indblanding til at besidde de holdninger vi nu engang måtte have. Den danske stat er i min personlige optik ikke den begrænsende faktor. Personligt er min definition dog meget kortere "Retten til at have sin overbevisning".

Hvad er problemet?

I dag er der i samfundet, ja endog blandt de nærmeste venner så skarpt optrukne linjer at det kan være svært at mødes med modparterne i respektfuld debat. Holdninger er blevet samlet for enden af banen i hver sin lejr og saglig diskussioner er erstattet med mudderkastning, følelses-porno. Jeg finder det nemt at se sager fra 2 sider, og elsket en interessant diskussion - de seneste par år er retorikken dog degeneret og ændret karakter og dette ved en diskussion bliver debatten øjeblikkelig meget følelsesladet og sproget grimt i samme øjeblik det erkendes at den populistiskes holdning (progressiv i de kredse jeg færdes) ikke deles og muligheden for at komme til orde lukkes med en uendelig række forudindtagede ikke relaterede argumenter og udsagn.

Som følge af dette prøver jeg at undgå at deltage i visse politiske emner når jeg er på arbejdet, eller ude blandt mennesker, selvom jeg ofte føler diskussionerne blot lyder som rygklapning grundet manglende modargumentation. Dette er fordi jeg på forhånd ved at jeg vil fornærme blot ved at have min holdning og der er alt at tabe og intet af vinde ved at tage diskussion.

Dog har det næret mig at ikke at deltage i diskussionerne, fordi jeg egentlig synes det er forkert at holde sig tilbage. Herfra kom ideen om frietanker.dk. Et frirum hvor jeg kan læsse af omkring de "svære" emner og udtrykke min holdning frit og ubesværet uden at skulle tage hensyn til evt. tilhører.