Blue Flower

Frie tanker, hvad er så det?

Som så mange andre ting kan der fremfindes en specifik definition, som er beskrevet af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 9. Denne foreskriver (mm.) retten til at have sin overbevisning dog under begrænsninger der er beskrevet ved lov, eller nødvendigt for et demokratisk samfund. 

Så der findes en legalt vedtaget regelsæt der sikrer os frihed fra statslig indblanding til at besidde de holdninger vi nu engang måtte have. Den danske stat er i min personlige optik ikke den begrænsende faktor. Personligt er min definition dog meget kortere "Retten til at have sin overbevisning".

Hvad er problemet?

I dag er der i samfundet, ja endog blandt de nærmeste venner så skarpt optrukne linjer at det kan være svært at mødes med modparterne i respektfuld debat. Holdninger er blevet samlet for enden af banen i hver sin lejr og saglig diskussioner er erstattet med mudderkastning, følelses-porno. Jeg finder det nemt at se sager fra 2 sider, og elsket en interessant diskussion - de seneste par år er retorikken dog degeneret og ændret karakter og dette ved en diskussion bliver debatten øjeblikkelig meget følelsesladet og sproget grimt i samme øjeblik det erkendes at den populistiskes holdning (progressiv i de kredse jeg færdes) ikke deles og muligheden for at komme til orde lukkes med en uendelig række forudindtagede ikke relaterede argumenter og udsagn.

Som følge af dette prøver jeg at undgå at deltage i visse politiske emner når jeg er på arbejdet, eller ude blandt mennesker, selvom jeg ofte føler diskussionerne blot lyder som rygklapning grundet manglende modargumentation. Dette er fordi jeg på forhånd ved at jeg vil fornærme blot ved at have min holdning og der er alt at tabe og intet af vinde ved at tage diskussion.

Dog har det næret mig at ikke at deltage i diskussionerne, fordi jeg egentlig synes det er forkert at holde sig tilbage. Herfra kom ideen om frietanker.dk. Et frirum hvor jeg kan læsse af omkring de "svære" emner og udtrykke min holdning frit og ubesværet uden at skulle tage hensyn til evt. tilhører.

 

 

 

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.